سومين جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان خراسان جنوبي برگزارشد.

 سومين جلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان خراسان جنوبی درسالجاري به رياست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري وبه دبيري اداره كل راه وشهرسازي و با حضورساير اعضاي كارگروه در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان جنوبي برگزار گرديد.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،صمصامي درخصوص مباحث مطرح شده دراين جلسه گفت: اين جلسه با 14 دستور كار مشخص آغاز شد كه پس از طرح درجلسه با اعلام نظر اعضاء وحاضرين درجلسه تصميمات لازم اتخاذ واطلاع رساني گرديد.

رئيس اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود: دراين جلسه درخواستهاي مربوط به: تغييركاربري مجتمع بين راهي طبس، احداث نيروگاه خورشيدي طبس، احداث اقامتگاه بوم گردي درسرايان،احداث كمپ كويرنوردي درسربيشه،احداث اتاق كارگري درخوسف،احداث كارخانه آسفالت باظرفيت 600 هزارتن درخوسف ،احداث مجتمع خدمات خودرويي درخوسف،احداث مجتمع گردشگري درروستاي خراشادبيرجند،احداث حصاركشي واتاق كارگري درحريم شهربيرجند،احداث مجتمع سياحتي وتفريحي درحريم شهر بيرجند و... بررسي وتصميمات لازم اتخاذ گرديد.

وي ادامه داد:مهندس علوي مقدم معاون هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي هم دراين جلسه بر كوتاه نمودن زمان پاسخ استعلامات ادارات عضو كارگروه درجهت پاسخگويي سريع تر منطبق برقانون وتكريم تاكيد وخواستار پاسخ شفاف به استعلامات شد.

 جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی خراسان جنوبي برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه و شهرسازی خراسان جنوبي، جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین و ابنیه، ساختمان و شهرسازی استان به رياست مديركل راه وشهرسازي واعضاء در محل دفتر مديركل راه و شهرسازی خراسان جنوبي برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبي دراين جلسه گفت: ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها، بهبود انعطاف پذیری فضاهای شهری و روستایی در مقابله با آثار زلزله، توسعه و بهبود روش های اجرایی و تلاش برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهندس مهدي جعفري ضمن ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبل وتشريح اهداف ووظايف كارگروه واقدامات صورت گرفته افزود: اين جلسه بادستوركار بررسي وارائه پيشنهادات دستگاههاي عضو،تدوين برنامه هاي ادارات درسال 97 وساير موارد تشكيل شد و برلزوم انجام مطالعات پهنه بندي در11 شهر استان باتوجه به لرزه خيزي استان تاكيد نمود.

دكترهاشمي رئيس مركز لرزه نگاري بيرجند نيزدراين جلسه گفت:13 ايستگاه لرزه نگاري دراستان درحال بروزرساني است و انجام مطالعات پهنه بندي و gis مهم وضروري است.وي برانجام شناسايي گسل هاي فعال دراستان جهت مطالعات پهنه بندي بوسيله ايستگاههاي موقت اشاره نمود وافزود:تهيه وبروزرساني بانك اطلاعاتي ازاهميت بالايي برخورداراست وفقدان نيروهاي محاسب ومتخصص درشهرهاي مهم استان مانند طبس،قاين وفردوس وبخصوص روستاهاي آنها مشكلاتي را بوجود آورده است.كارگروه تخصصي حمل ونقل شريانهاي حياتي،بلاياي جوي وطوفان خراسان جنوبي به رياست مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي وباحضوراعضاء برگزارشد.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس مهدي جعفري با اهميت برشمردن هماهنگي وهمكاري دستگاههاي عضوراين كارگروه درزمان بحران اظهارداشت:تهيه طرح جامع خطرپذيري باهمكاري سايردستگاههاي عضو كارگروه وافزايش ايمني درسيستم حمل ونقل كالا ومسافرازجمله پيشنهاداتي است كه باتصويب دراين كارگروه بايد پيگيري وانجام شود.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي بااشاره به اينكه دربخش پيش بيني وپيشگيري ازبحران مشكل وجود دارد افزود:دربعضي ازمحورهاي اصلي استان ازجمله:ديهوك – راور وطبس – اصفهان آبنما هايي با خطر بالا داريم كه انتظارمي رود سريعتر مرتفع شود.علاوه براين دركنارگذر پل ها درمحورها اقدامات خوبي انجام شده كه مي بايست باقي مانده آنها هم اجرايي شود ودرقسمتي ازمحوراصلي راه آهن شرق هم وجود ماسه روي ريل ها راداريم كه مشكل اساسي ايجاد نموده كه درخواست رسيدگي ورفع اين مشكلات راداريم.

مهندس ماسوري مديركل راه آهن شرق هم دراين جلسه با بيان اينكه نقاط بحران خيز مشخص است وازقبل بايد چاره اي براي آن انديشيد افزود:متاسفانه درزمان اجراي راه آهن مطالعات دقيقي انجام نشده كه اين موضوع مشكلاتي را بوجود آورده است.وي ادامه داد:ورود ماسه به مسيرريل در حدود 15 كيلومتر ازحوزه استحفاظي استان علاوه برمسدود نمودن ريل وتردد بر روي ريل خوردگي ايجاد نموده كه بااقداماتي كه درحال انجام داريم انشاءا... تاپايان سال عمليات بهسازي زيرساختي باتمام خواهد رسيد.

علاوه براين پيگيري هاي خوبي جهت دو خطه نمودن ريل صورت گرفته كه حدود 4 هزارميليارد تومان هزينه لازم دارد كه توسط سرمايه گذار وبه روش جديد برنامه ريزي نموده ايم.

مديركل هواشناسي استان هم دراين جلسه به تشريح برنامه هاي خود درسال 97 پرداخت كه ازجمله ميتوان به اجراي پروژه مانيتورينگ هواشناسي،تهيه بولتن خبري هواشناسي وارسال به دستگاههاي مرتبط با زمان بحران اشاره نمود.دردومين جلسه كميسيون مديريت اجرايي ايمني حمل ونقل خراسان جنوبي عنوان شد:مردم نباید به خاطر عبور یک ماده خطرناک دچار مشکل شوند .
دومين جلسه كميسيون مديريت اجرايي ايمني حمل ونقل خراسان جنوبي به رياست معاون هماهنگي امورعمراني استانداري،مديركل راه وشهرسازي استان(دبير) واعضاء درمحل سالن جلسات دفتر معاون امورعمراني برگزارشد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين جلسه ضمن ارائه گزارشي ازاقدامات صورت گرفته درراستاي مصوبات جلسات قبل درتشريح دستوركارجلسه اظهارداشت: دستوركارهاي برنامه ريزي وهماهنگي جهت بهبود سفرهاي تابستاني،بررسي واژگوني كاميون حامل اسيدسولفوريك98% درمحورقزوين- زنجان ازمبداء شهرك صنعتي فردوس وبررسي مصوبات جلسه قبل مطرح وتصميمات لازم اتخاذ گرديد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري خراسان جنوبی نيزدر اين جلسه بر فعال شدن کارگروه های مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: 14 کارگروه زیر ستاد مدیریت بحران استان وجود دارد که یکی از آن ها کارگروه حمل مواد خطرناک است و انتظار می رود تا تیر ماه امسال این کارگروه ها با سناریوی تعریف شده دستگاه های اجرایی فعال شوند.مهندس علوی مقدم به وضع ترانزیتی جاده های استان اشاره کرد و افزود: مردم نباید به خاطر عبور یک ماده خطرناک دچار مشکل شوند. تعیین تکلیف مکان موقت برای پلیس راه شهرستان زیرکوه تا 15 روز آینده، ایجاد مجتمع بین راهی در روستای نایبند طبس، اصلاح ورودی انبارهای شرکت نفت خراسان جنوبی در محور بیرجند- قاین از جمله مصوبات این کمیسیون بود. بازدید امروز194
بازدید دیروز311
بازدید هفته505
بازدید کل158053

شعار سال