به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،صبح امروز مهندس قلي زاده مديركل دفتر نظارت برپروژه هاي شركت بازآفريني شهري ايران به خراسان جنوبي سفر وبهمراه مديركل راه وشهرسازي ومعاونت بازآفريني شهري ومسكن اداره كل ازپروژه هاي درحال اجرا درمحدوده محلات بازآفريني شهربيرجند بازديد نمودند.

رئيس اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:اين پروژه ها ي شهربيرجنددرمحلات هدف بازآفريني شهري وسكونتگاههاي غيررسمي بيرجند 9 پروژه را شامل مي شود كه ميتوان به:خانه محله ، كتابخانه ، پارك محله ، سالن ورزشي واقع درمحله موسي بن جعفر ، پروژه ميدان شهيد فهميده وپروژه اتصال سه راه اسدي به پل موسي بن جعفر واقع درمحدوده بافت فرسوده اشاره نمود.

جوادصمصامي افزود: اعتباراين پروژه ها بالغ بر 40 ميليارد ريال بوده كه 75 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. درادامه مديركل دفترنظارت برپروژه هاي شركت بازآفريني شهري ايران باحضورمديركل راه وشهرسازي استان،فرماندار ،شهردار بيرجندوديگراعضاء دردومين جلسه ستاد بازآفريني شهرستان بيرجند شركت نمودند كه ازجمله موارد مطرح شده دراين جلسه ميتوان به مسائل پيرامون بافت هاي فرسوده وسكونتگاههاي غيررسمي وچگونگي ايجاد محلات بانشاط وبرخوردار ازامكانات زيربنايي وروبنايي وهمچنين پيگيري مصوبات جلسه قبلي ستاد وتاكيدبر اتمام پروژه هاي ناتمام اشاره نمود.21درصد از بافت فرسوده خراسان جنوبي در شهرستان سرایان قرار دارد.به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبی،شهرستان سرایان 102 هکتار بافت فرسوده داردكه حدود 21 درصداز بافت فرسوده خراسان جنوبي را شامل مي شود.

رئيس اداره راه وشهرسازي سرايان افزود: از جمعیت 13 هزار نفری شهر سرایان 5 هزار نفر در بافت فرسوده این شهر سکونت دارند.علي حامدي گفت: بافت فرسوده سرایان در سه محله شمس، امید و طالقانی واقع است که با توجه تاریخی و ارزشمند بودن این محله ها، نوسازی و بهسازی آن ضمن حفظ بافت تاریخی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،درپنجمين روز ازهفته دولت پروژه احداث وآسفالت راه روستايي دهك منگنه ايي شهرستان نهبندان افتتاح وبه بهره برداري رسيد. رئيس اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين باره اظهارداشت:اين مراسم  باحضورمعاون هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان جنوبي،مديركل دفترجذب وسرمايه گزاري استانداري،فرماندار نهبندان،رئيس اداره نظارت برساخت راههاي روستايي راه وشهرسازي خراسان جنوبي وجمعي ازمسئولين استاني وشهرستاني برگزارشد.صمصامي افزود:اين پروژه  7.5 كيلومتر طول دارد كه بااعتبار 18 ميليارد ريال افتتاح وبه بهره برداري رسيد وبالغ بر 40 خانوار ازنعمت راه آسفالته برخوردار شدند.لازم بذكراست تاكنون حدود 97 درصد ازروستاهاي بالاي 20 خانواراستان خراسان جنوبي ازنعمت راه آسفالته برخوردار هستند.دستورالعمل احرازصلاحيت موضوع ماده 4 قانون حمايت از احياء بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده وناكارآمد شهريبازدید امروز112
بازدید دیروز307
بازدید هفته419
بازدید کل177192

شعار سال