يكي ازپروژه هاي مهمي كه اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي پيگير تكميل واتمام آن است ونقش مهمي در بهبود اقتصاد استان دارد پروژه احداث محور ميل 78 به فراه افغانستان است.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مهندس جعفري بابيان اينكه از 120 کیلومتر این مسیر 60 کیلومترآن آسفالت شده اظهارداشت: خوشبختانه بعد از گذشت پنج سال توقف اين پروژه بدليل عدم تخصيص اعتبار لازم ، سال گذشته عملیات اجرایی 60 کیلومتر باقی مانده نيزآغاز شد که 10 میلیارد تومان اعتبار این پروژه فرامرزی نیز صددر صد تزریق شد.
مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:سال قبل حدود 25 کیلومتر زیرسازی محور قلعه کاه به سمت فراه افغانستان از قطعه محور دوم انجام شدو به زودی مناقصه 15 کیلومتر دیگر آن نیز برگزار می شود.
وي افزود: بهسازی و احداث 60 کیلومتر باقی مانده از این محور كه تاثیربسزايي در اقتصاد استان دارد درصورتي كه به سرانجام برسد طول مسير ترانزیت کالا به کشور افغانستان و آسیای میانه حدود 400 کیلومتر کاهش می یابد.وی ادامه داد: این محور شرایط بسیار سختی دارد و برای تردد در همین 60 کیلومتر رانندگان بايد 5 تا 6 ساعت در مسیر باشندکه درسالجاري هم بهسازی و احداث 30 کیلومتر از مسیر در دستور کار اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي قرارگرفت .لازم بذكراست این محور 10 میلیارد تومان درسالجاري اعتبار دارد که براساس مناقصه ای که برگزار شد 25 میلیارد تومان فقط هزینه زیرسازی این محور فرامرزی استان است.به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، باتصويب كميته امورورزش اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي وتقويت روحيه نشاط دربين كاركنان،اردوي يكروزه تفريحي وورزشي باحضوربيش از 200 نفر ازخانواده  بزرگ راه وشهرسازي خراسان جنوبي درمحل اردوگاه هدايت برگزارگرديد.

دراين اردو برنامه هاي مفرحي بين كاركنان وخانواده هاي آنان ازجمله مسابقه دارت وطناب كشي،كوهنوردي و... برگزار گرديد وبه نفرات برتر نيز جوائزي اهداء شد.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری اظهار کرد: مجموع مساحت محلات هدف بازآفرینی شهر بیرجند، بیش از ۸۷۴ هکتار است که از این تعداد ۲۲۵ هکتار را سکونت‌گاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند.

به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مهندس جعفري بیان کرد: همچنین از ۸۷۴ هکتار حدود ۲۳۰ هکتار بافت نابسامان میانی، ۴۷ هکتار بافت تاریخی، بیش از ۲۱۹ هکتار روستاهای ادغام‌شده و حدود ۱۵۳ هکتار نیز اراضی ناهمگون است.

مهندس جعفری در زمینه تعداد پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷، افزود: ۳۱ پروژه در شهر بیرجند، ۶ پروژه در قائن، سه پروژه در فردوس و دو پروژه در شهر سرایان، پنج پروژه در شهرستان بشرویه، یک پروژه در نهبندان و یک پروژه نیز برای شهرستان خوسف است که در مجموع می‌توان گفت پروژه‌های مصوب برنامه اجرایی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در خراسان جنوبی در سال ۹۶ و ۹۷ تعداد ۴۹ پروژه بوده است.به گزارش اداره روابط عمومی راه وشهرسازي خراسان جنوبی، در اين کميسيون تعداد ۶ پرونده از جمله طرح تفصيلي شهر خضري دشت بياض و طرح تفصيلي اراضي پادگان ۰۴ بيرجند مورد بررسي قرار گرفت.
بنابراین گزارش ، در طرح ۴۵۰ هکتاری پادگان بيرجند، مشاور بر اساس جمعيت ۱۲۰ هزار نفر براي اسکان در اراضي طراحي اوليه را ارئه كرده بود كه واقعي به نظر نمي رسيد و در مراحل بعدي با توجه به وجود گسل هاي فعال در منطقه و رعايت حريم گسل، جمعيت به حدود ۵۳ هزار نفر اصلاح و طرح بر اساس اين جمعيت بازنگري شد (معابر اصلي كه قبلا" اجرا شده در طرح تثبيت گرديد) و در مناطق مختلف طرح، فضاي سبز محلي و خطي و نيز كاربري هاي آموزشي و... با رعايت سرانه هاي استاندارد لحاظ گرديد.
همچنين در خصوص طرح تفصیلي شهر خضري دشت بياض ، نيز در جلسات قبلي تمام موارد به تاييد اعضاء کميته فني رسيده بود و تنها ۱۲ مورد درخواست هاي شهرداري و شوراي شهر بايد در طرح لحاظ مي شد که تمامي موارد در طرح نهايي لحاظ شده و به تاييد کارشناسان رسيد. 

گفتنی است؛ یک مورد درخواست شهرداری و شوراي شهر مبني بر الحاق قسمتي از اراضي در محدوده دشت بياض در محدوده گسل در جلسه مطرح شد که به دليل مخالفت قبلي موضوع توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، در جلسه تاييد نشد و همان مباحث قبلي و طرح ارائه شده مشاور به تاييد رسيد.بازدید امروز58
بازدید دیروز214
بازدید هفته272
بازدید کل140270

شعار سال