دسته: اخبار
بازدید: 96

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي بهمراه معاونين اين اداره كل ومديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با حضرت آيت ا... سيدعليرضا عبادي نماينده محترم ولي فقيه دراستان وامام جمعه بيرجند ديدارنمودند.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي،بمنظور ارائه آخرين اقدامات صورت گرفته دربخش هاي مختلف راه وشهرسازي استان وبيان مشكلات ودرخواست راهنمايي هاي لازم مديران راه وشهرسازي استان با نماينده محترم ولي فقيه دراستان ديدارنمودند.مهندس جعفري مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين ديدار ضمن عرض تبريك انتصاب حضرت آيت ا... عبادي بعنوان امام جمعه محترم بيرجند گزارشي جامع ازاقدامات اداره كل درحوزه هاي مختلف ازجمله:باندهاي دوم،راههاي اصلي وفرعي ،راههاي روستايي،مسكن،املاك و... رابه استحضار ايشان رساندند وسپس مشكلات وموانع موجود درخدمت رساني مطلوب تر به هم استاني هاي گرامي راارائه نمودند.

درادامه اين ديدار مهندس شهامت مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان نيز گزارشي از اقدامات صورت گرفته راارائه نمودند و كمك وراهنمايي دررفع مشكلات راخواستارشدند.درپايان اين ديدار آيت ا... عبادي نماينده محترم ولي فقيه دراستان نيز ضمن تشكراز تلاشها واقدامات انجام شده دربخش راه وشهرسازي استان برخدمت رساني هرچه بيشتربه مردم تاكيدوراهنمايي هاي لازم رابيان نمودند.


بازدید امروز158
بازدید دیروز350
بازدید هفته508
بازدید کل104263

شعار سال