دسته: اخبار
بازدید: 32

درراستاي افزايش ايمني جاده اي وكاهش تصادفات جاده اي ورخ به رخ درمحورهاي استان، امروزيك قطعه ديگرازپروژه باند دوم محوربيرجند- قاين بطول 10 كيلومتر بازگشايي شد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مهندس مهدي جعفري ضمن اعلام اين خبراظهارداشت:درادامه تگميل وبازگشايي باندهاي دوم استان بويژه محور بيرجند- قاين طي دو هفته گذشته نيز دو قطعه ديگر ازاين محور بطول 9 كيلومتر واعتبار 15 ميليارد تومان بازگشايي شد وامروز نيز يك قطعه ديگربطول 10 كيلومتر وبااعتباري بالغ بر15 ميلياردتومان حد فاصل انتهاي گردنه خونيك تا كارخانه سيمان قاين بازگشايي شد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود: قطعه اي كه امروزبازگشايي شد به روش روسازي بتني احداث گرديده كه براي اولين بار دركشور دراين محور اجرايي شد.وي بااشاره به اينكه اولويت اين اداره كل افزايش باندهاي دوم درسطح استان است افزود:باپيگيري هاي بعمل آمده وهمكاري استانداري خراسان جنوبي،پليس راه واداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان طي دو هفته گذشته تاكنون جمعا حدود 19 كيلومتر ازباند دوم محوربيرجند- قاين بااعتباري بالغ بر 30 ميليارد تومان بازگشايي وزيربارترافيك رفت.


بازدید امروز70
بازدید دیروز339
بازدید هفته409
بازدید کل81409

شعار سال