دسته: اخبار
بازدید: 354

 ششمين جلسه كميسيون مديريت اجرايي ايمني حمل ونقل وسوانح رانندگي خراسان جنوبي به رياست معاونت هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي وديگر اعضاء كميسيون درمحل سالن اجتماعات استانداري برگزارگرديد.

به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، مهندس مهدي جعفري دبير كميسيون دراين جلسه ضمن ارائه گزارش 14 مصوبه جلسه قبل اظهارداشت:ازابتداي سالجاري تاكنون 118 كيلومتر ازباندهاي دوم استان آسفالت شده كه ازاين ميزان  48 كيلومتر تكميل وبازگشايي شده و70 كيلومترديگر درحال انجام عمليات خط كشي ونصب علائم  است كه درصورت تامين اعتبارمورد نياز تكميل و بازگشايي خواهدشد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي ادامه داد:بيشترين ميزان بازگشايي درمحور ديهوك به راور بوده كه 17 كيلومتر درهفته گذشته بازگشايي شده و15 كيلومتر ديگردرمرحله نصب علائم وخط كشي است.

علاوه براين درمحور بيرجندبه قاين 3 كيلومتر ، درمحوربيرجند به زاهدان 7 كيلومتر ،محور طبس به خور 13 كيلومتر ، سه راهي روم به آفريز 12 كيلومتر ، در محوراسديه به بيرجند 2 كيلومترودر محورطبس به يزد 6 كيلومتر آسفالت شده كه درحال تكميل ونصب علائم وخط كشي است كه پس ازاتمام عمليات  بازگشايي خواهدشد.

وي افزود:علاوه بر اين درحال حاضردرسطح استان 107 كيلومتر باند دوم آماده عمليات آسفالت داريم كه در 2 كريدور مهم وحياتي وپرتردد استان قراردارد كه درصورت تامين قير كاهش چشمگيري درتصادفات وتلفات جاده اي خواهد داشت.


بازدید امروز143
بازدید دیروز371
بازدید هفته1755
بازدید کل228367

شعار سال