دسته: اخبار
بازدید: 221

اولين جلسه شوراي هماهنگي امور راه وشهرسازي خراسان جنوبي باحضور اعضاء برگزارشد.به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، با توجه به وظايف خطير و حساس حوزه هاي استاني وزارت راه و شهرسازي ، و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران حوزه هاي اجرائي مختلف و مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها و استفاده بهينه از منابع در دسترس ، دستورالعمل تشكيل شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها ازسوي دكتر آخوندي وزير راه وشهرسازي ابلاغ شد.

برهمين اساس جلسه مذكورباحضور مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي بعنوان رئيس شورا، مديران كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان،مديركل راه آهن شرق كشور،مديركل فرودگاههاي استان،مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي،مديركل هواشناسي،مديريت آزمايشگاه فني ومكانيك خاك،مديريت امورشعب بانك مسكن و مديريت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) بعنوان اعضاء ومديريت مسكن وساختمان اداره كل راه وشهرسازي بعنوان دبير شورا برگزار گرديد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين جلسه ضمن خيرمقدم به اعضاء حاضردرجلسه اظهارداشت: به منظور راهبري برنامه هاي توسعه اي كوتاه مدت ، ميان مدت در حوزه هاي تخصصي حمل و نقل ، مسكن و شهرسازي ، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران بخش هاي مختلف ، مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها ، استفاده بهينه از منابع در دسترس ، همچنين يکپارچه سازي اهداف و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در انجام وظايف و مسئوليت هاي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها با واحدهاي استاني سازمان ها و شركت هاي تابعه و ساير دستگا ه هاي اجرائي ذيربط  وخدمت رساني بهتر به شهروندان گرامي، شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان جنوبي جهت اجراي سياست هاي يكپارچه وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي گردد.

مهندس جعفري ادامه داد:با توجه به گستردگي وتنوع خدمات ارائه شده توسط مجموعه راه وشهرسازي دراستان تشكيل اين شورا بعنوان يك راهكارمهم درجهت بررسي ورفع مشكلات ايفاي نقش مي كند.وي بااشاره به سخنان اخير وزيرمحترم راه وشهرسازي در اهميت نقش شوراي هماهنگي راه وشهرسازي دراستانها افزود: دكترآخوندي برنامه محوري بايد جايگزين پروژه محوري گردد و برارتقاء خدمات مناسب وكيفيت ارائه خدمات تاكيد نمودند و اينكه مجموعه راه وشهرسازي دراستانها بايدتبديل به دبيرخانه توسعه استان گردند.

وي ضمن تشكراز همكاران حوزه حمل ونقل استان درايام نوروز درارائه خدمات مطلوب وافزايش 10 درصدي مسافران وگردشگران به استان افزود: پيشنهاد گرديده تا مقام عالي وزارت درتيرماه سالجاري بمنظور افتتاح پروژه هاي راه ومسكن به استان سفر نمايند كه درخواست مي گردد دستگاههاي عضوشورا درصورت آمادگي ووجود پروژه اي خاص اعلام تا دربرنامه قرارگيرد.

درادامه جلسه مديران كل دستگاههاي زيرمجموعه راه وشهرسازي به بيان ارائه گزارشي ازاقدامات مجموعه خود پرداختند وتشكيل واهداف شوراي هماهنگي امورراه وشهرسازي استان را ضروري اعلام وجهت اجرايي شدن آن اعلام آمادگي نمودند.دراين جلسه مقرر شدهر 2ماه يكبار جلسات شورا برگزار وطي هفته آينده كارگروههاي تخصصي شورا مشخص وابلاغيه اعضاء صادر شود.


بازدید امروز141
بازدید دیروز371
بازدید هفته1753
بازدید کل228365

شعار سال