دسته: اخبار
بازدید: 225

آزمون ورود به حرفه مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي همزمان با سراسر كشوردرروزهاي 20 و 21 ارديبهشت ماه سالجاري در 2 نوبت صبح وعصر باحضور 818 داوطلب درمحل دانشگاه پيام نور بيرجندبرگزار مي شود.

به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس جعفري در مراسم برگزاري آزمون اظهارداشت:به استناد ماده 21 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 وزارت راه وشهرسازي براي ورود به حرفه واعطاء صلاحيت به مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي نسبت به برگزاري آزمون در 7 رشته ترافيك،شهرسازي،معماري،عمران،تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي و نقشه برداري اقدام نمايد.

 مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:پس ازبرگزاري آزمون وقبول شدن واجدين شرايط صلاحيت حرفه اي براي انجام خدمات مهندسي دربخشهاي نظارت،طراحي واجرا به مهندسان پروانه اشتغال به كار اعطاء مي نمايد وبا هماهنگي وزيرنظر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فعاليت مي نمايند.وي افزود:درسال 97 حدود 818 نفر داوطلب شركت درآزمون داريم كه ازاين تعداد 114 نفر زن و703 نفر مرد هستند وبيشترين شركت كننده دربخش نظارت عمران وكمترين مربوط به رشته ترافيك است.


بازدید امروز144
بازدید دیروز371
بازدید هفته1756
بازدید کل228368

شعار سال