دسته: اخبار
بازدید: 426

كارگروه تخصصي حمل ونقل شريانهاي حياتي،بلاياي جوي وطوفان خراسان جنوبي به رياست مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي وباحضوراعضاء برگزارشد.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس مهدي جعفري با اهميت برشمردن هماهنگي وهمكاري دستگاههاي عضوراين كارگروه درزمان بحران اظهارداشت:تهيه طرح جامع خطرپذيري باهمكاري سايردستگاههاي عضو كارگروه وافزايش ايمني درسيستم حمل ونقل كالا ومسافرازجمله پيشنهاداتي است كه باتصويب دراين كارگروه بايد پيگيري وانجام شود.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي بااشاره به اينكه دربخش پيش بيني وپيشگيري ازبحران مشكل وجود دارد افزود:دربعضي ازمحورهاي اصلي استان ازجمله:ديهوك – راور وطبس – اصفهان آبنما هايي با خطر بالا داريم كه انتظارمي رود سريعتر مرتفع شود.علاوه براين دركنارگذر پل ها درمحورها اقدامات خوبي انجام شده كه مي بايست باقي مانده آنها هم اجرايي شود ودرقسمتي ازمحوراصلي راه آهن شرق هم وجود ماسه روي ريل ها راداريم كه مشكل اساسي ايجاد نموده كه درخواست رسيدگي ورفع اين مشكلات راداريم.

مهندس ماسوري مديركل راه آهن شرق هم دراين جلسه با بيان اينكه نقاط بحران خيز مشخص است وازقبل بايد چاره اي براي آن انديشيد افزود:متاسفانه درزمان اجراي راه آهن مطالعات دقيقي انجام نشده كه اين موضوع مشكلاتي را بوجود آورده است.وي ادامه داد:ورود ماسه به مسيرريل در حدود 15 كيلومتر ازحوزه استحفاظي استان علاوه برمسدود نمودن ريل وتردد بر روي ريل خوردگي ايجاد نموده كه بااقداماتي كه درحال انجام داريم انشاءا... تاپايان سال عمليات بهسازي زيرساختي باتمام خواهد رسيد.

علاوه براين پيگيري هاي خوبي جهت دو خطه نمودن ريل صورت گرفته كه حدود 4 هزارميليارد تومان هزينه لازم دارد كه توسط سرمايه گذار وبه روش جديد برنامه ريزي نموده ايم.

مديركل هواشناسي استان هم دراين جلسه به تشريح برنامه هاي خود درسال 97 پرداخت كه ازجمله ميتوان به اجراي پروژه مانيتورينگ هواشناسي،تهيه بولتن خبري هواشناسي وارسال به دستگاههاي مرتبط با زمان بحران اشاره نمود.


بازدید امروز139
بازدید دیروز371
بازدید هفته1751
بازدید کل228363

شعار سال