دسته: اخبار
بازدید: 520

جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی خراسان جنوبي برگزار شد.به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه و شهرسازی خراسان جنوبي، جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین و ابنیه، ساختمان و شهرسازی استان به رياست مديركل راه وشهرسازي واعضاء در محل دفتر مديركل راه و شهرسازی خراسان جنوبي برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبي دراين جلسه گفت: ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها، بهبود انعطاف پذیری فضاهای شهری و روستایی در مقابله با آثار زلزله، توسعه و بهبود روش های اجرایی و تلاش برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهندس مهدي جعفري ضمن ارائه گزارشی از مصوبات جلسات قبل وتشريح اهداف ووظايف كارگروه واقدامات صورت گرفته افزود: اين جلسه بادستوركار بررسي وارائه پيشنهادات دستگاههاي عضو،تدوين برنامه هاي ادارات درسال 97 وساير موارد تشكيل شد و برلزوم انجام مطالعات پهنه بندي در11 شهر استان باتوجه به لرزه خيزي استان تاكيد نمود.

دكترهاشمي رئيس مركز لرزه نگاري بيرجند نيزدراين جلسه گفت:13 ايستگاه لرزه نگاري دراستان درحال بروزرساني است و انجام مطالعات پهنه بندي و gis مهم وضروري است.وي برانجام شناسايي گسل هاي فعال دراستان جهت مطالعات پهنه بندي بوسيله ايستگاههاي موقت اشاره نمود وافزود:تهيه وبروزرساني بانك اطلاعاتي ازاهميت بالايي برخورداراست وفقدان نيروهاي محاسب ومتخصص درشهرهاي مهم استان مانند طبس،قاين وفردوس وبخصوص روستاهاي آنها مشكلاتي را بوجود آورده است.


بازدید امروز139
بازدید دیروز371
بازدید هفته1751
بازدید کل228363

شعار سال