راه 35 روستای بالای 20 خانوار استان به طول 265 کیلومتر در دست اجراست.به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس جعفري گفت: از 918 روستای بالای 20 خانوار استان 829 روستا از نعمت راه آسفالته برخوردار هستندو بهره مندی این تعداد روستا از راه آسفالته نشان از این دارد که 97 درصد جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار استان از راه دسترسی مناسبی برخوردارند.

مديركل راه و شهرسازي خراسان جنوبي ادامه داد:در شهرستان هایی مانند بشرویه، سرایان و فردوس هیچ روستای بالای 20 خانواری بدون راه آسفالته نیست و از 89 روستای بدون راه آسفالته، 64 روستا در شهرستان های بیرجند، درمیان، سربیشه و نهبندان قرار دارد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز154
بازدید دیروز320
بازدید هفته1476
بازدید کل347185