به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، درسفر 2 روزه دكتر نوبخت رئيس سازمان برنامه وبودجه به خراسان جنوبي مهندس اميني معاون برنامه ريزي ومديريت منابع وزارت راه وشهرسازي نيزحضور داشتند وبه بررسي وبازديد از پروژه ها و آخرين وضعيت پروژه هاي سطح استان پرداختند.

مهندس اميني دراين سفر از روستاهاي محروم استان و وضعيت راههاي ارتباطي آنها بازديد نمودند كه ازجمله ميتوان به بازديد از روستاهاي افكشت و هج ونج شهرستان بيرجند اشاره نمود كه درپايان ايشان براتمام آسفالت راه روستايي هج ونج تا هفته دولت سال 98 تاكيدنمودند ومقرر شد ظرف هفته آينده عمليات اجرايي آن شروع شود.درادامه سفرمهندس اميني دراداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي حضور يافتند ودرجريان مسائل ومشكلات پروژه هاي حوزه راه استان قرار گرفتند.

معاون برنامه ريزي ومديريت منابع وزارت راه وشهرسازي درجلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان خراسان جنوبي كه باحضوردكترنوبخت رياست سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شدحضور يافت و گزارشي درخصوص كريدورهاي اصلي ووضعيت راههاي استان وآخرين وضعيت روند پيگيري پروژه راه آهن و راه فراه ارائه نمودند.همچنين دراين جلسه مهندس جعفري مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي نيز گزارشي ازوضعيت راهها ومشكلات اعتباري آن و پروژه هاي بخش مسكن ارائه نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز90
بازدید دیروز131
بازدید هفته221
بازدید کل318178