مديركل راه و شهرسازي خراسان جنوبي از رفع تصرف و آزادسازي 25866 مترمربع از اراضي ملي  درشهرستان طبس به ارزش تقريبي شش ميليارد و چهارصد و هفتادميليون ريال خبر داد. 

 به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه و شهرسازی خراسان جنوبی؛مهندس مهدي جعفري با اعلام اين خبر افزود:

به موجب درخواست اجراي حكم مربوط به دادنامه شعبه دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان طبس وتاييد دادنامه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خراسان جنوبي ، موضوع تصرف اراضي دولتي از پلاك 4901 به مساحت 25866 مترمربع درتاريخ 22/01/98 باحضور اعضاي شوراي تامين و دادستان محترم شهرستان طبس ونمايندگان معاونت اداره كل واداره راه وشهرسازي شهرستان طبس حكم مربوطه اجرا واراضي موردنظر از تصرف خواندگان مذكور خارج وتحويل اين اداره گرديد.

وي اطلاع رساني مردمي را از شاخص هاي ارزيابي و عامل موثر در كاهش تصرف اراضي ملي عنوان كرد و گفت: شهروندان مي توانندهرگونه اخبار و اطلاعات درباره تصرف، تعرض، تجاوز و دخالت  افراد سودجو در اراضي دولتي  را به شماره تلفن  32456698 اطلاع دهند.
وي توصيه و تأكيد كرد: شهروندان در زمان خريد زمين و ملك در خصوص اسناد قانوني از قبيل سند از سازمان هاي مربوطه استعلام بگيرند؛ چون بسياري از افراد با قولنامه ملكي را خريداري كرده اند و بعد مشخص شده كه ملك خريداري شده جزو اراضي ملي بوده و در اين صورت خريدار با رفع تصرف اراضي ملي متضرر خواهد شد. 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز225
بازدید دیروز464
بازدید هفته689
بازدید کل333964