همزمان با چهارمین روز از هفته دولت انجام شد:

 بهره برداري از 6 پروژه احداث و آسفالت راه روستايي بطول  20 كيلومتردراستان خراسان جنوبي

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت 6 پروژه راه روستايي مجموعا بطول 20 كيلومتر وبااعتبار62300 ميليون ريال افتتاح وبه بهره برداري رسيد.

جواد صمصامي رييس اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي اظهارداشت: اين پروژه هاشامل: پروژه احداث و اسفالت محور روستایی جوزردان به کرند در بخش مرکزی شهرستان بشرویه (قطعه اول) بطول 2.5 كيلومتر وبا اعتبار5000ميليون ريال ، احداث و آسفالت راههای روستایی اکبرآباد-چاه ولیعصر ، محور خوسف آبگرم ، اکبرآباد-چاه طالب آبادو راه روستایی پیرود مجموعا بطول ۱۴کیلومتر وبا اعتبار ۴۸۳۰۰میلیون ریال در شهرستان خوسف و قطعه سوم محور ارتباطی بزن آباد -مهدی آباد از توابع بخش مرکزی قاینات بطول ۴ کیلومتر با اعتبار 9000 ميليون ريال مي باشد كه افتتاح و به بهره برداری رسید.صمصامي افزود:با افتتاح اين پروژه ها بالغ بر 300 خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردارشدند.

1000 کاراکتر باقیمانده است