آزمون ورود به حرفه مهندسان خراسان جنوبي همزمان با سراسر كشوردرروزهاي 18 و 19 مهر ماه سالجاري در 2 نوبت صبح وعصر باحضور 1332 داوطلب درمحل دانشگاه پيام نور بيرجندبرگزار مي شود.

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس وحيد داعي در آغازبرگزاري آزمون اظهارداشت:آزمون ورود به حرفه مهندسان درهفت رشته عمران،معماري،شهرسازي،ترافيك،نقشه برداري،تاسيسات مكانيكي وتاسيسات برقي جهت اخذ پروانه اشتغال بكار برگزار مي گردد كه داوطلبين پس از قبولي درآزمون و ارائه مدارك لازم برابر ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون نظاام مهندسي پروانه اشتغال بكار صادرخواهدشد.

معاون شهرسازي ومعماري اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود:تعداد اعضاء سازمان نظتام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي 2620 نفر است كه از اين تعداد 1280 نفر داراي پروانه اشتغال بكار هستند.

وي افزود:مجموعا 1332 نفر داوطلب در هفت رشته شركت نموده اند كه ازاين تعداد  199 نفر زن  و1133 نفر مرد هستند.

آزمون در دو نوبت صبح وعصر و در 2 روز پنجشنبه و جمعه برگزار مي گردد كه تعداد 956 نفر در روز پنجشنبه و تعداد 376 نفر در روزجمعه شركت مي كنند و درمجموع 34 درصد افزايش حضور تعداد داوطلب نسبت به آزمون قبل(بهمن97 ) داريم.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز344
بازدید دیروز345
بازدید هفته344
بازدید کل346053