به گزارش اداره روابط عمومی راه وشهرسازي خراسان جنوبی، در اين کميسيون تعداد ۶ پرونده از جمله طرح تفصيلي شهر خضري دشت بياض و طرح تفصيلي اراضي پادگان ۰۴ بيرجند مورد بررسي قرار گرفت.
بنابراین گزارش ، در طرح ۴۵۰ هکتاری پادگان بيرجند، مشاور بر اساس جمعيت ۱۲۰ هزار نفر براي اسکان در اراضي طراحي اوليه را ارئه كرده بود كه واقعي به نظر نمي رسيد و در مراحل بعدي با توجه به وجود گسل هاي فعال در منطقه و رعايت حريم گسل، جمعيت به حدود ۵۳ هزار نفر اصلاح و طرح بر اساس اين جمعيت بازنگري شد (معابر اصلي كه قبلا" اجرا شده در طرح تثبيت گرديد) و در مناطق مختلف طرح، فضاي سبز محلي و خطي و نيز كاربري هاي آموزشي و... با رعايت سرانه هاي استاندارد لحاظ گرديد.
همچنين در خصوص طرح تفصیلي شهر خضري دشت بياض ، نيز در جلسات قبلي تمام موارد به تاييد اعضاء کميته فني رسيده بود و تنها ۱۲ مورد درخواست هاي شهرداري و شوراي شهر بايد در طرح لحاظ مي شد که تمامي موارد در طرح نهايي لحاظ شده و به تاييد کارشناسان رسيد. 

گفتنی است؛ یک مورد درخواست شهرداری و شوراي شهر مبني بر الحاق قسمتي از اراضي در محدوده دشت بياض در محدوده گسل در جلسه مطرح شد که به دليل مخالفت قبلي موضوع توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، در جلسه تاييد نشد و همان مباحث قبلي و طرح ارائه شده مشاور به تاييد رسيد.آزمون ورود به حرفه مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي همزمان با سراسر كشوردرروزهاي 20 و 21 ارديبهشت ماه سالجاري در 2 نوبت صبح وعصر باحضور 818 داوطلب درمحل دانشگاه پيام نور بيرجندبرگزار مي شود.

به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس جعفري در مراسم برگزاري آزمون اظهارداشت:به استناد ماده 21 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 وزارت راه وشهرسازي براي ورود به حرفه واعطاء صلاحيت به مهندسان،كاردانهاي فني ومعماران تجربي نسبت به برگزاري آزمون در 7 رشته ترافيك،شهرسازي،معماري،عمران،تاسيسات مكانيكي،تاسيسات برقي و نقشه برداري اقدام نمايد.اولين جلسه شوراي هماهنگي امور راه وشهرسازي خراسان جنوبي باحضور اعضاء برگزارشد.به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، با توجه به وظايف خطير و حساس حوزه هاي استاني وزارت راه و شهرسازي ، و به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران حوزه هاي اجرائي مختلف و مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها و استفاده بهينه از منابع در دسترس ، دستورالعمل تشكيل شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي استان ها ازسوي دكتر آخوندي وزير راه وشهرسازي ابلاغ شد.

برهمين اساس جلسه مذكورباحضور مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي بعنوان رئيس شورا، مديران كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان،مديركل راه آهن شرق كشور،مديركل فرودگاههاي استان،مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي،مديركل هواشناسي،مديريت آزمايشگاه فني ومكانيك خاك،مديريت امورشعب بانك مسكن و مديريت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) بعنوان اعضاء ومديريت مسكن وساختمان اداره كل راه وشهرسازي بعنوان دبير شورا برگزار گرديد.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين جلسه ضمن خيرمقدم به اعضاء حاضردرجلسه اظهارداشت: به منظور راهبري برنامه هاي توسعه اي كوتاه مدت ، ميان مدت در حوزه هاي تخصصي حمل و نقل ، مسكن و شهرسازي ، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان مديران بخش هاي مختلف ، مشورت براي حل مشکلات در استان ها ، همکاري براي تسهيل و پيشرفت پروژه ها ، استفاده بهينه از منابع در دسترس ، همچنين يکپارچه سازي اهداف و برنامه ها و ايجاد هماهنگي در انجام وظايف و مسئوليت هاي ادارات كل راه و شهرسازي استان ها با واحدهاي استاني سازمان ها و شركت هاي تابعه و ساير دستگا ه هاي اجرائي ذيربط  وخدمت رساني بهتر به شهروندان گرامي، شوراي هماهنگي امور راه و شهرسازي خراسان جنوبي جهت اجراي سياست هاي يكپارچه وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي گردد.درادامه برنامه هاو پیگیری های مدیران استانی در حوزه راه و شهرسازی،عصرامروزاستاندار ومدیر کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با دکتر آخوندی وزیر محترم راه وشهرسازی دیدار وگفتگونمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی،استاندار دراین دیدار که معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز حضور داشتند ضمن تشکر از حمایت ها از سرمایه گذاران بیان داشت:در همایش سرمایه گذاران که اخیرا در خراسان جنوبی برگزارشدعمدتا درحوزه حمل ونقل مشکلاتی مطرح شد که درخواست رسیدگی داریم.دکترمروج الشریعه ادامه داد:در خراسان جنوبی آزاد راه نداریم وبزرگراه های موجود هم محدود هستندکه رسیدگی به این موضوع هم ضروری بنظرمی رسد.وی درادامه به وضعیت نامناسب پروازها ولغو آن هم اشاره نمودکه وزیر راه وشهرسازی دراینخصوص دستور بررسی و رسیدگی دادند.بازدید امروز194
بازدید دیروز311
بازدید هفته505
بازدید کل158053

شعار سال