به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي،سومين نشست منطقه 3 كشور دفتر مقررات ملي وكنترل ساختمان باحضور مديران مسكن وساختمان وروساي ادارات نظام مهندسي ومقررات ملي ادارات كل راه وشهرسازي استان هاي منطقه 3 كشور شامل استانهاي خراسان رضوي،خراسان شمالي، يزد،گلستان وسمنان باحضور مهندس ماني فر مديركل دفتر مقررات ملي وكنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازي وهيات همراه، مهندس علوي مقدم معاونت هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي،مديركل دفترفني استاندداري خراسان جنوبي،مهندس جعفري مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي، شهردار بيرجند ورئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي صبح امروز درمحل هتل سپهر آغاز شد.

مهندس جعفري دراين جلسه ضمن عرض خيرمقدم به شركت كنندگان دراين نشست بااظهارمسرت ازاينكه فرصتي فراهم شدتااين نشست به ميزباني اين استان برگزارگردداظهارداشت:خراسان جنوبي بامساحت 151 كيلومترمربع سومين استان پهناوركشوربوده ولي داراي جمعيتي حدود 780 هزارنفر يعني كمتراز يك درصد كشوررا درخود جا داده است. مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي ادامه داد:طول راههاي استان بالغ بر 17 هزاركيلومتر است كه 5 درصداز راههاي كشور درراههاي اصلي وفرعي شرياني وترانزيت رادارا مي باشدوقسمت اعظمي ازترانزيت كشور با مرزافغانستان ازطريق خراسان جنوبي وپايانه مرزي انجام مس شود.

درخراسان جنوبي 31247 واحد مسكن مهر ساخته شده كه عمليات ساختماني آن پايان يافته وبراي اتمام كل پروژه مي بايست مشكل فاضلاب پروژه 800 واحدي تعاوني 04 بيرجند مرتفع گردد.علاوه براين باعنايت به اينكه خراسان جنوبي از استانهاي زلزله خيز است كه دردوره هاي 10 ساله شاهد وقوع زلزله هاي شديدي بوده ايم لذا كيفيت ساخت وساز ورعايت مقررات ملي ساختمان  اهميت بسياري دارد.

مهندس جعفري افزود: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مسئوليت نظارت عاليه براجراي ضوابط ومقررات ملي وشهرسازي درطراحي،اجرا ونظارت تمامي ساختمانها برعهده وزارت راه وشهرسازي است كه دراين خصوص از سال 1391 نسبت به تشكيل گروه نظارت عاليه ماده 35 اقدام گرديده وبازديد ازساختمانها بصورت مرتب وسرزده درحال انجام است. همچنين مشكلات هرپروژه مشخص وبه ناظرين اعلام مي گردد تانسبت به رفع نقص اقدام گردد ودرصورت نياز به شوراي انتظامي معرفي شوند.صبح امروز وطي مراسمي  باحضورمعاون استاندار وفرماندار شهرستان طبس،مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي ومعاونين وهمراهان،روساي ادارات راه وشهرسازي وراهداري وحمل ونقل جاده اي طبس وجمعي ازمديران ومسئولان استاني وشهرستاني حضورداشتندعمليات اجرايي احداث باند دوم ورودي طبس به بشرويه درمحدوده فرودگاه طبس آغاز شد.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس مهدي جعفري دراين مراسم  درخصوص اين پروژه اظهارداشت:  پروژه عمليات خاكي وآسفالت وابنيه فني احداث ورودي طبس به بشرويه درمحدوده فرودگاه 2/1 كيلومتر طول دارد وخاكبرداري وخاكريزي،اجراي لايه اساس، اجراي پريمكت، اجراي تك كت واجراي آسفالت لايه بيندر وتوپكا راشامل مي شود.

مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مبلغ اوليه پيمان جهت اجراي پروژه را حدود 20 ميلياردو 833 ميليون ريال ومدت اجرا را 10 ماه اعلام نمود. وي افزود:  كارفرما ي اين پروژه اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مشاور شركت مهندسين مشاورنام آوران راه وتبادل وپيمانكار پروژه شركت نويدگستر زهان مي باشد.مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي ازتکمیل و آسفالت راه روستایی قطار گز به کندر به طول 7.5 کیلومتروبا اعتبار  26 میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مهندس مهدي جعفري  درراستاي افزايش طول راههاي آسفالته روستايي خراسان جنوبي اظهارداشت:

با تکمیل این محور علاوه بر ارتباط مستقیم این روستاها قسمتی از بار ترافیکی محلی محور بیرجند-  قاین به این محور منتقل می گردد.وي افزود:از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر 110  کیلومتر راه روستایی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.بمناسبت فرارسيدن روز جهاني يادمان قربانيان سوانح رانندگي( 29 آبان لغايت يكم آذرماه)  ديداري بابازماندگان قربانيان سوانح رانندگي خراسان جنوبي برگزارشد.به گزارش اداره روابط عمومي راه وشهرسازي خراسان جنوبي، دراين ديدار كه مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي،مديركل دفترفني استانداري،رئيس اداره نظارت برساخت راههاي روستايي اداره كل راه وشهرسازي،مسئول اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي بيرجند ورئيس اداره روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي حضورداشتند ضمن حضوردرمنزل آقاي حسيني ازبازماندگان حادثه سوانح رانندگي وفوت همسرايشان درسانحه رانندگي دلجويي نمودند.مديركل راه وشهرسازي خراسان جنوبي دراين ديدار بيان داشت: مقوله تصادفات وتلفات جاني اعم از فوت شدگان وصدمه ديدگان همه روزه خسارت بسيارزيادي براي كشور ومردم عزيز ايران بدنبال دارد كه دغدغه فكري وذهني مسئولين كشوري واستاني رابخود مشغول دارد.مهندس جعفري افزود: كمترازدو دهه مي باشد كه بطور منظم ودقيق باسازوكار وساختارمشخص همه ساله بحث ارتقاء ايمني وتردد وسائط نقليه درجاده ها بعنوان بااولويت ترين موضوع دربرنامه هاي وزارت راه وشهرسازي قراردارد كه خوشبختانه با اقدامات بسيارزيادي ازجمله ساخت وتوسعه شبكه راهها،تعريض وياايجاد باندهاي دوم شبكه فعلي راهها،ايمن سازي نقاط خطرناك وپرحادثه و... ومشاركت ديگردستگاههاي دولتي وخصوصي ميزان تلفات جاني تصادفات كه درسالهاي گذشته تا 28 هزارنفر مي رسيد درسال 1394 به زير 17 هزارنفر دركشوركاهش يافت.بازدید امروز333
بازدید دیروز353
بازدید هفته333
بازدید کل132803

شعار سال