پنجره واحد خدمات

میز خدمت

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیریت باز آفرینی شهری

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیریت املاک و حقوقی

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیر کل

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیریت شهرسازی

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیریت ساخت و توسعه

خدمات وفعالیت های مرتبط با حوزه مدیریت توسعه منابع

دانلود نرم افزار موبایلی میز خدمت الکترونیکی

بازدید امروز158
بازدید دیروز376
بازدید هفته4006
بازدید کل245445