اطلاعیه عرضه  يك قطعه زمين با كاربري تفريحي گردشگري در حريم شهرعشق آباد طبس

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

 

این اداره کل در نظر دارد به استناد ماده 22 الحاقي قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه زمین با کاربری تفريحي گردشگري در شهر عشق آباد طبس را به فروش برساند متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 98/02/03لغايت 18/02/15 به اداره راه و شهرسازی طبس مراجعه و مدارک ذیل را در مهلت تعيين شده از طریق پست سفارشی يا تا پايان وقت اداري روز يكشنبه ساعت 14 به دبيرخانه اداره كل به آدرس : بیرجند، بلوار شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی ارسال و يا تحويل نمایند.

  • مدارک مورد نیاز :

الف) فرم تقاضاي شركت در آگهي   ب) موافقت نامه اصولی معتبر تائید شده معتبر از مراجع ذیربط   ج) فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجرای طرح در مهلت مندرج در قرارداد   د) ارائه مدارک مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه   هـ)فيش واريزي بابت سپرده شركت در فراخوان به حساب شماره 2173712100001 بانك ملي(سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ) بنام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  بديهي است در صورت انصراف متقاضي سپرده واريزي ضبط خواهد شد .

هـ) در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت تصویر اگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضاء نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است .

2-كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ،هزينه آماده سازي ، انتشار آگهي، عوارض شهرداري و ماليات متعلقه و ...كلاً به عهده خريدار مي باشد.

  • بازگشایی پاکات راس ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 18/02/98 در محل اداره کل انجام خواهد شد.

مشخصات زمین

 

کاربری

شماره

پلاک ثبتی

مساحت

(مترمربع)

مبلغ كل بها زمين بدون

هزینه آماده سازی

(ريال)

مبلغ سپرده شركت  درفراخوان (5% )

(ريال)

 

آدرس ملک

مرجع صدور  موافقت اصولی

تفريحي گردشگري

قسمتي از پلاك 509 اصلي

بخش 3 عشق آباد طبس

17000   

3.400.000.000

 

170.000.000

فاصله 292 متري محور عشق آباد – بردسكن    ( به شرح كروكي موجود در اسناد مزايده )

اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

آدرس دریافت و ارسال مدارک :

بلوار شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی – ساختمان مرکزی – کد پستی 9717434757

 

اداره ارتباطات واطلاع رساني

 اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز25
بازدید دیروز199
بازدید هفته25
بازدید کل322627