به گزارش اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان جنوبی با صدورحکمی از سوي مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مهندس هاشم خباززاده به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی منصوب شد .در این حکم چنین آمده است : به منظور برنامه ریزی،کنترل واجرای بهتر وظایف وماموریت های محوله ازسوی وزارت متبوع،بموجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع اداره کل منصوب می گردید.امیداست باتعهد وتجربیاتی که درشماسراغ دارم نسبت به انجام وظایف سازمانی پس ازهماهنگی بااینجانب وهمراهی باسایر مدیریت های محترم اداره کل اقدام نمائید.توفیق روزافزون شمارا درراه خدمت به مردم شریف منطقه ازخداوند متعال خواستارم.خاطر نشان می‌گردد پیش از این آقای سید امیدحسینی سمت مدیریت توسعه منابع این اداره کل رابرعهده داشتند که طی حکمی ازسوی استاندار خراسان جنوبی به سمت مدیرکل جذب وحمایت ازسرمایه گذار استانداری خراسان جنوبی منصوب گردیدند که از زحمات ایشان تقدیر و تشکر بعمل می آید.

 [carousel source="directory: images/1395/picture/Entesabat/khabaz.jpg" limit="9" title="no" title_link="no" intro_text="no" hoverpause="no"]

 به گزارش اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان جنوبی با صدورحکمی از سوي مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مهندس قباد گنجی به عنوان سرپرست جدید اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند منصوب شد.در این حکم چنین آمده است : به منظورلزوم برنامه ریزی،کنترل واجرای بهتر وظایف وماموریت های محوله ازسوی وزارت متبوع،بموجب این ابلاغ جنابعالی باحفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی شهرستان بیرجند منصوب می گردید.به گزارش اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان جنوبی با صدورحکمی از سوي مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مهندس سیدابوالفضل موسوی به عنوان سرپرست جدیدنمایندگی راه و شهرسازی شهرستان خوسف منصوب شد.بازدید امروز346
بازدید دیروز345
بازدید هفته346
بازدید کل346055