رديف

عنوان خدمت
لیست دفاتر واگذار شده
1 ثبت نام متقاضيان مسكن مهر لیست دفاتر واگذار شده
2 ثبت نام متقاضيان مسكن مهر خودمالك لیست دفاتر واگذار شده
3 ثبت نام و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و سازندگان راه و مسكن لیست دفاتر واگذار شده
4 ثبت درخواست جهت طرح در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي استان لیست دفاتر واگذار شده
5 سامانه 141 لیست دفاتر واگذار شده
6 پيگيري مكاتبات الكترونيك لیست دفاتر واگذار شده
7 درخواست وقت ملاقات با مدير كل لیست دفاتر واگذار شده
8 ثبت فرم پيشنهادات لیست دفاتر واگذار شده
9 ثبت فرم طرح تكريم ارباب رجوع لیست دفاتر واگذار شده
10 ثبت فرم شكايت مردمي لیست دفاتر واگذار شده
11 فرایند ثبت درخواست واگذاری زمین در قالب گروههای سه نفر لیست دفاتر واگذار شده
12 فرایند ثبت درخواست مجوز ساخت در حریم راهها لیست دفاتر واگذار شده
13 فرایند انتخاب واحد متقاضیان پروژه های تفاهمنامه سه جانبه طرح مسکن مهر لیست دفاتر واگذار شده
14 فرایند دریافت قراردادهای پیش فروش متقاضیان پروژه های تفاهمنامه سه جانبه طرح مسکن مهر لیست دفاتر واگذار شده
15 دريافت هزينه مجوز عبور تاسيسات زیربنایی در حریم راه ها لیست دفاتر واگذار شده
16 دريافت اجاره های واحدهای مسکن مهر لیست دفاتر واگذار شده  
17 دريافت اجاره های خانه های سازمانی لیست دفاتر واگذار شده  
18 دريافت مشاهده وضعيت ترافيك لحظه اي راه ها لیست دفاتر واگذار شده  
19 نقشه ترافيك راه ها لیست دفاتر واگذار شده  
20 اخبار و اطلاعیه‌های راه‌های کشور لیست دفاتر واگذار شده  
21 وضعیت آب و هوای جاده‌های کشور لیست دفاتر واگذار شده  
22 درخواست رفع مشكل راه روستايي لیست دفاتر واگذار شده  
23 درخواست رفع مشکل راه بين شهري لیست دفاتر واگذار شده  
24 تعيين حدود صلاحيت حرفه‌اي مهندسان مسكن و ساختمان لیست دفاتر واگذار شده  
25 درخواست خدمات شهري لیست دفاتر واگذار شده  
26 ارائه طرح‌های توسعه و عمران شهری لیست دفاتر واگذار شده  
27 نقشه بافتهاي ناکارآمد شهرها لیست دفاتر واگذار شده  
28 خسارت های جاده ای لیست دفاتر واگذار شده  
29 دريافت خسارت های ناشی از تاخیرات پیمانکاران لیست دفاتر واگذار شده  
30 مشاهده رخدادهاي جاده اي لیست دفاتر واگذار شده

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز16
بازدید دیروز199
بازدید هفته16
بازدید کل322618